Commissies

Commissies

Toernooicommissie: Folkert Elzinga, Karin de Mooy,

Annemarie Reinders en Els Koorman.

 

Baancommissie: Dirk Dokter en Wim Schuurman

 

Competitiecommissie:Carel ten Berge en Evert Koorman

 

Kledingcommissie: Annie Gerrits en Roelie ten Berge

 

Kantinecommissie: Gerrit Jellema en Wim Schuurman

 

Trainer: Bas Meester op de donderdagmiddag