Bestuur

Bestuur

Voorzitter

Evert Koorman


Secretaris


Penningmeester/

Vice-voorzitter

Folkert Elzinga

Bestuurslid

Wim Schuurman

2e penningmeester

Carel ten Berge

emailadres

bestuur@zuiderboeltje.nl


website

www.zuiderboeltje.nl