Boulen met Familie of bedrijf


Boulen met Familie of Bedrijf

Gezellig een middag en / of avond Jeu de Boulen / Petanquen met collega's, familie, vrienden, buurt-of clubgenoten ?


De  dagdelen waarop het niet mogelijk is zijn: de dinsdagavond, de woensdagavond, de donderdagmiddag

en de zaterdagmiddag. 


Voor het vastleggen van een datum belt u met Evert Koorman 06-33856160 of mailen naar bestuur@zuiderboeltje.nl


Hierbij graag vermelden : Naam contactpersoon –adres –telefoonnummer –datum-tijd –aantal personen


Kosten : € 3,50 p.p. met een minimum van € 50,00


Daarvoor krijgt u gebruik van jeu de boule ballen, uitleg en begeleiding en gebruik van onze accommodatie .


Minimaal 1 week voor de door u gereserveerde datum wordt er contact opgenomen voor het maken van verdere afspraken.


U bent van harte welkom !