Commissies

Commissies

Toernooicommissie:    Roelie ten Berge en Chris Saurel

                                       Karin de Mooy,                              

                                       Annemarie Reinders,             

                                       Martin en Femmie van Eijk.


Baancommissie:          Wim Schuurman


Competitiecommissie:Carel ten Berge en Evert Koorman


Kledingcommissie:      Roelie ten Berge


Kantinecommissie:      Wim Schuurman


Trainer:                         Bas Meester op de donderdagmiddag