Commissies

Commissies

Toernooicommissie:    Gerrit Jellema, Karin de Mooy,                              

                                    Annemarie Reinders,             

                                    Martin en Femmie van Eijk.


Baancommissie:          Wim Schuurman


Competitiecommissie:Carel ten Berge en Evert Koorman


Kledingcommissie:      Roelie ten Berge


Kantinecommissie:      Gerrit Jellema en Wim Schuurman


Trainer:                        Bas Meester op de donderdagmiddag