Commissies


Commissies

Toernooicommissie:   Folkert Elzinga, Karin de Mooy,                                     

                                      Annemarie Reinders en Els Koorman.


Baancommissie:          Dirk Dokter en Wim Schuurman


Competitiecommissie:Carel ten Berge en Evert Koorman


Kledingcommissie:      Annie Gerrits en Roelie ten Berge


Kantinecommissie:     Gerrit Jellema en Wim Schuurman


Trainer:                         Bas Meester op de donderdagmiddag