Privacyverklaring

Privacy verklaring JBV Het Zuiderboeltje

Wie zijn wij.


JBV Het Zuiderboeltje is een JBV Het Zuiderboeltje met als doel het spelen van petanque en

het organiseren van activiteiten m.b.t. petanque.

Het adres van de speellocatie is Hyacinthstraat 68a, 8013XZ ingeschreven in de Kamer van

Koophandel onder nummer 05069539. Verdere contactgegevens staan vermeld op

www.zuiderboeltje.nl.

JBV Het Zuiderboeltje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken.


JBV Het Zuiderboeltje verwerkt persoonsgegevens doordat deze gegevens zelf aan ons

zijn verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging.

Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum,

geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

De secretaris zorgt voor de gegevensbescherming van JBV Het Zuiderboeltje.


Doel van de persoonsgegevens.


JBV Het Zuiderboeltje verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Inschrijving bij de NJBB en de mogelijke koppeling van de licentie aan het identiteitsbewijs.

- Verzenden van onze nieuwsbrief, clubblad en/of rekening.

- Contact mogelijk maken tussen spelers onderling voor het samenstellen van teams e.d.


Delen van persoonsgegevens met derden.


JBV Het Zuiderboeltje deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie

(Nederlandse Jeu de Boules Bond) en (beperkte) gegevens binnen de organisatie

vanwege verzending van bijvoorbeeld een clubblad, opmaken van de rekening,

verzenden van de digitale nieuws en de mogelijkheid contact op te nemen vanwege

het samenstellen van een team e.d.

JBV Het Zuiderboeltje deelt gegevens niet met andere partijen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.


JBV Het Zuiderboeltje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.


Leden hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Een verzoek daartoe kan naar de secretaris.

JBV Het Zuiderboeltje wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveili….


JBV Het Zuiderboeltje neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.


Publicaties op de website en de media.


Regelmatig publiceren wij uitslagen en foto's op de website, kranten en andere media.

Bij bezwaren kunt u contact opnemen met de secretaris.


Lees hier het  volledige

Privacy-reglement van JBV Het Zuiderboeltje