Lidmaatschap

Lidmaatschap

Graag verwelkomen we nieuwe leden. Zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdscategorieën zijn welkom. 


Indien uw interesse gewekt is voor deze sport(ieve ontspanning), kunt u gedurende een aantal keren vrijblijvend meedraaien op de dinsdagavond.

 

Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt per kalenderjaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december te geschieden.

Nieuwe leden die lopende een kalenderjaar lid worden, betalen na 1 juli 50% van de vereninigingscontributie (HR).


Het lidmaatschap geeft recht op het vrij spelen en gebruik maken van de faciliteiten van de clubaccommodatie.

Dit op de daarvoor vastgestelde dagen en tijdstippen. Met het clublidmaatschap is men automatisch lid van de Nederlandse Jeu de Boulesbond (NJBB) en aldaar verzekerd.

Daarnaast krijgt men elk kwartaal het bondsblad "petanQue" toegestuurd. 


De hoogte van de verenigingscontributie per kalenderjaar wordt elk jaar vastgesteld in de jaarlijkse ALV (AlgemeneLedenVergadering) van maart.


Contributie (2024) € 50,00 per jaar, exclusief de verplichte NJBB-licentie( Bondsbijdrage)


Deze is in 2024:


  • Bondsbijdrage senioren € 26,50
  • Bondsbijdrage senioren vanaf 1 juli € 13,25
  • Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) € 13,25
  • Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 1 juli € 6,50
  • Administratiekosten overschrijven € 5,30
  • Administratiekosten extra lidmaatschap € 5,30
  • Bewijs van lidmaatschap (indien licentie bij een vereniging in het buitenland) € 26,50


Een inschrijfformulier ligt in ons clubhuis of meld u zich aan middels onderstaande formulier.